اوراق بدهی اخزا۶۲۴

ارکان اوراق اخزا۶۲۴

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۶۲۴

قیمت نهایی ۹۹۵,۵۴۷ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۷۲.۱۱ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۵۵.۵۵ ٪
آخرین قیمت ۹۹۷,۲۵۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۳۹.۸۰ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۳۳.۹۸ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید منقضی شده

مشخصات نماد اوراق اخزا۶۲۴

نماد اخزا۶۲۴ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۲۴بودجه۱۳۹۶
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ماه
تعداد اوراق ۱۲,۷۵۳,۵۶۷ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۶۲۴دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.