اوراق بدهی اخزا۶۲۳

ارکان اوراق اخزا۶۲۳

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۶۲۳

قیمت نهایی ۹۹۵,۷۹۴ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۳۶۵.۷۳ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶۴.۱۴ ٪
آخرین قیمت ۹۹۴,۰۰۲ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۷۹۸.۷۷ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۴۰.۹۶ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید منقضی شده

مشخصات نماد اوراق اخزا۶۲۳

نماد اخزا۶۲۳ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۲۳بودجه۱۳۹۶
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ماه
تعداد اوراق ۱۵,۲۴۶,۴۳۳ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۶۲۳دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.