صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌‌های مختلط، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هستند که نسبت تقریبا مساوی از دارایی را در سهام و اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌کنند. ریسک این صندوق‌ها نیز نسبت به صندوق‌های سهامی کمتر است و در عین حال اغلب بازده بالاتری از سپرده‌های بانکی و صندوق‌های با درآمد ثابت کسب می‌کنند. در واقع می‌توان صندوق‌های مختلط را حد میانی صندوق‌های سهامی و صندوق‌های با درآمد ثابت به‌لحاظ ریسک و بازده احتمالی مورد انتظار دانست. صندوق های مختلط عموماً بین حداقل ۴۰ و حداکثر ۶۰ درصد منابع خود را اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی نگه داری می‌کنند و مجاز هستند الباقی وجوه را تا سقف ۶۰ درصد در ترکیبی از سهام و حق تقدم سهام سرمایه گذاری نمایند.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختلط برای افرادی که به دنبال کسب بازدهی بالاتر از سود بانکی و البته حصول اطمینان نسبی از عدم زیان در سرمایه گذاری خود هستند، مناسب می‌باشد.این صندوق‌ ها برای سرمایه ‌گذاران حقیقی و حقوقی مناسب ‌تر است که قصد دارند حداقل یک سال در بازار سرمایه سرمایه‌ گذاری کنند.

فهرست صندوق‌های مختلط

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های مختلط

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
تجربه ایرانیان ۷.۸۸ ۷۳.۶۵ ۱۷۵.۳۳ -
نواندیشان ۷.۵۳ ۶۹.۰۱ ۲۵۵.۳۷ -
توسعه پست بانک ۴.۲۴ ۵۸.۷۰ ۱۹۳.۰۹ -
نیکی گستران ۶.۷۸ ۵۷.۹۹ ۱۵۰.۶۱ -
مختلط گوهر نفیس تمدن ۴.۱۹ ۵۴.۹۵ ۱۷۵.۱۸ -
سپهر اندیشه نوین
قابل معامله در بورس
۵.۸۳ ۵۴.۴۰ ۱۶۲.۵۰ -
آرمان سپهر آشنا
قابل معامله در بورس
۵.۷۵ ۵۴.۳۷ ۱۴۶.۳۷ -
گنجینه مهر ۱۸.۶۴ ۵۴.۱۸ ۱۵۴.۶۴ -
توسعه ممتاز ۷.۸۰ ۵۰.۶۱ ۱۶۴.۰۲ -
کارگزاری بانک تجارت ۱.۴۹ ۴۹.۵۲ ۱۷۷.۰۱ -
ثروت آفرین پارسیان
قابل معامله در بورس
۴.۹۴ ۴۹.۳۰ ۱۵۷.۹۵ -
پارس -۰.۱۷ ۴۸.۰۰ ۱۵۸.۱۷ -
آسمان خاورمیانه ۴.۳۸ ۴۵.۷۸ ۱۶۸.۹۴ -
ارمغان یکم ملل -۲.۲۹ ۴۵.۷۵ ۱۶۷.۷۲ -
کوثر ۴.۰۱ ۲۷.۴۷ ۱۷۲.۱۹ -
سپهر خبرگان نفت
قابل معامله در بورس
۱.۳۸ ۱۰.۵۸ ۳۲.۸۶ ۱ ماه