صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌‌های مختلط، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هستند که نسبت تقریبا مساوی از دارایی را در سهام و اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌کنند. ریسک این صندوق‌ها نیز نسبت به صندوق‌های سهامی کمتر است و در عین حال اغلب بازده بالاتری از سپرده‌های بانکی و صندوق‌های با درآمد ثابت کسب می‌کنند. در واقع می‌توان صندوق‌های مختلط را حد میانی صندوق‌های سهامی و صندوق‌های با درآمد ثابت به‌لحاظ ریسک و بازده احتمالی مورد انتظار دانست. صندوق های مختلط عموماً بین حداقل ۴۰ و حداکثر ۶۰ درصد منابع خود را اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی نگه داری می‌کنند و مجاز هستند الباقی وجوه را تا سقف ۶۰ درصد در ترکیبی از سهام و حق تقدم سهام سرمایه گذاری نمایند.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختلط برای افرادی که به دنبال کسب بازدهی بالاتر از سود بانکی و البته حصول اطمینان نسبی از عدم زیان در سرمایه گذاری خود هستند، مناسب می‌باشد.این صندوق‌ ها برای سرمایه ‌گذاران حقیقی و حقوقی مناسب ‌تر است که قصد دارند حداقل یک سال در بازار سرمایه سرمایه‌ گذاری کنند.

فهرست صندوق‌های مختلط

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های مختلط

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
توسعه پست بانک -۶.۶۶ ۱۱.۸۴ ۲۱۴.۵۷ -
سپهر اندیشه نوین
قابل معامله در بورس
-۷.۴۰ ۱۰.۰۷ ۲۱۵.۷۴ -
مدرسه کسب و کار صوفی رازی ۰.۱۲ ۹.۵۴ ۰.۰۰ -
توسعه ممتاز ۰.۶۳ ۶.۲۱ ۱۸۲.۲۱ -
سپهر خبرگان نفت
قابل معامله در بورس
۰.۷۳ ۳.۸۳ ۲۷.۹۶ ۱ ماه
آسمان خاورمیانه -۰.۶۶ ۲.۶۲ ۱۶۴.۳۴ -
ارمغان یکم ملل -۱۰.۸۶ ۲.۶۱ ۱۸۵.۶۵ -
مختلط گوهر نفیس تمدن -۷.۰۰ ۲.۱۹ ۱۸۴.۴۸ -
مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ -
گنجینه مهر ۱.۱۷ -۱.۸۷ ۱۵۱.۹۷ -
تجربه ایرانیان -۷.۷۲ -۲.۴۴ ۱۹۲.۴۲ -
کوثر -۵.۲۶ -۲.۴۵ ۱۲۱.۴۳ -
پارس -۱۰.۷۶ -۳.۹۸ ۱۸۸.۸۳ -
ثروت آفرین پارسیان
قابل معامله در بورس
-۹.۷۵ -۴.۱۰ ۱۵۸.۳۹ -
کارگزاری بانک تجارت -۹.۸۱ -۷.۸۰ ۱۶۵.۷۶ -
نیکی گستران -۱۰.۱۷ -۸.۰۷ ۱۶۳.۲۹ -
نواندیشان -۱۴.۹۳ -۹.۰۹ ۲۴۷.۰۳ -
آرمان سپهر آشنا
قابل معامله در بورس
-۱۷.۹۲ -۱۷.۱۰ ۱۶۱.۲۱ -