صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌ سهامی، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که عمده سبد دارایی آن را اوراق سهامی شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهد. ( حداقل ۷۰٪ سبد دارایی صندوق سهامی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران است). به دلیل اینکه بخش اصلی سبد صندوق‌های سهامی را سهام تشکیل می‌دهد، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی به معنای پذیرش ریسک و درعین حال انتظار سود بیشتر نسبت به دارایی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی است. مدیریت صندوق با کمک ابزارهای مشتقه مالی و دانش حرفه‌ای ریسک صندوق را کاهش می‌دهد ولی به علت ماهیت بازار سهام، نمی‌توان بدون ریسک بدون صندوق را تضمین نمود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی مناسب افرادی هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار سهام و استفاده از سود آن هستند ولی فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

هرچه افق سرمایه‌گذاری فرد بلندمدت‌تر باشد، بازار سهام در بلندمدت عملکرد بهتری دارد و جذاب‌تر است . بنابراین صندوق‌های سهامی برای افرادی که زمان و انرژی مدیریت سبد سهامی خود را ندارند و مایلند که با پذیرش کمی ریسک، در بلندمدت سود بیشتری نسبت به بازار پول داشته باشند، گزینه مناسبی است. صندوق‌های سهامی به ویژه در دوران رشد اقتصادی، عملکرد بهتری دارند و برعکس در دوران رکود اقتصادی سود پایین‌تر از سپرده بانکی داشته و حتی ممکن است زیان‌ده نیز باشند.

فهرست صندوق‌های سهامی

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های سهامی

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
سینا ۷۷۴۴.۹۶ ۸۱۸۴.۵۲ ۳۱۱۵۷.۱۱ -
یکم اکسیر فارابی ۱۹۲۸.۲۷ ۱۸۶۵.۱۹ ۸۰۵۳.۰۹ -
شاخصی کارآفرین ۲۵.۹۷ ۱۵۱.۶۵ ۳۹۴.۱۶ -
ارزش آفرین بیدار ۰.۶۸ ۱۰.۲۳ - -
آسمان آرمانی سهام
قابل معامله در بورس
-۴.۹۱ ۸.۰۶ ۳۹۶.۱۹ -
اندیشه خبرگان سهام -۹.۷۶ ۶.۳۰ ۴۱۳.۶۶ -
پیشتاز ۲.۱۰ ۵.۴۹ ۳۱۱.۰۳ -
سی شرکت فیروزه
قابل معامله در بورس
-۶.۱۹ ۵.۴۰ ۳۶۸.۴۳ -
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات -۷.۰۰ ۵.۱۵ ۴۳۵.۹۵ -
بانک مسکن ۱.۹۰ ۵.۱۱ ۲۰.۱۴ ۱ ماه
توسعه اندوخته آینده
قابل معامله در بورس
-۲.۳۳ ۴.۴۹ ۳۲۹.۷۷ -
آتیه درخشان مس
قابل معامله در بورس
-۱۵.۲۵ ۴.۰۹ ۳۶۴.۴۷ -
سرو سودمند مدبران
قابل معامله در بورس
-۳.۸۳ ۳.۶۹ ۳۹۹.۰۳ -
پیشرو -۰.۹۴ ۲.۳۱ ۲۷۰.۵۱ -
فیروزه موفقیت -۸.۶۳ ۱.۲۸ ۲۷۱.۰۸ -
توسعه صادرات -۱۲.۲۱ ۱.۲۳ ۳۸۴.۲۶ -
باران کارگزاری بانک کشاورزی -۹.۴۹ -۰.۳۶ ۳۹۰.۵۰ -
آوای سهام کیان -۲.۳۲ -۰.۶۲ ۲۹۰.۳۰ -
آسمان یکم -۳.۳۷ -۱.۳۲ ۳۲۷.۸۵ -
تجارت شاخصی کاردان
قابل معامله در بورس
-۸.۴۴ -۱.۷۴ ۳۷۵.۳۷ -
میعاد ایرانیان -۱۱.۳۰ -۲.۰۴ ۲۹۴.۴۹ -
عقیق -۵.۴۱ -۲.۳۰ ۳۱۸.۶۳ -
سپهر کاریزما
قابل معامله در بورس
-۹.۷۸ -۳.۲۴ ۳۶۶.۰۴ -
افق ملت
قابل معامله در بورس
-۱۲.۱۴ -۳.۲۷ ۳۷۱.۱۱ -
اعتبار سهام ایرانیان -۶.۳۸ -۳.۸۳ - -
امین آوید -۱۰.۳۹ -۳.۸۹ ۲۸۸.۹۲ -
مبین سرمایه -۹.۳۳ -۴.۱۸ ۳۴۳.۸۰ -
بانک خاورمیانه -۹.۵۵ -۴.۵۵ ۳۶۱.۲۸ -
امین تدبیرگران فردا
قابل معامله در بورس
-۱۱.۹۱ -۵.۰۵ ۲۱۵.۱۲ -
واسطه گری مالی یکم -۷.۱۸ -۵.۰۸ - -
همیان سپهر -۷.۸۷ -۵.۱۵ ۴۰۴.۸۶ -
پاداش سرمایه پارس -۱۳.۲۳ -۵.۵۱ ۲۹۵.۴۷ -
کارگزاری پارسیان -۷.۴۷ -۵.۶۳ ۳۳۹.۹۹ ۳ ماه
آهنگ سهام کیان -۷.۶۱ -۶.۰۵ ۳۴۸.۰۵ -
افق روشن بانک خاورمیانه -۱۳.۵۶ -۶.۲۲ ۳۲۰.۲۱ -
صبا -۹.۷۳ -۶.۲۲ ۳۲۳.۹۳ -
پویا -۱۱.۸۷ -۶.۶۴ ۳۲۹.۴۷ -
آگاه -۷.۱۴ -۶.۶۷ ۳۱۵.۳۳ -
مانا الگوریتم -۱۴.۷۳ -۷.۱۰ ۳۳۷.۵۵ -
سهام بزرگ کاردان -۹.۸۶ -۷.۲۱ ۳۵۴.۸۸ -
بذر امید آفرین -۱۲.۲۰ -۷.۲۷ - -
بورسیران -۸.۷۷ -۷.۹۲ ۳۵۲.۱۲ -
گنجینه ارمغان الماس -۱۴.۸۰ -۸.۴۳ ۲۶۴.۴۵ -
زرین پارسیان -۱۴.۵۸ -۸.۶۷ ۳۱۹.۲۰ ۳ ماه
افق -۷.۸۱ -۹.۳۱ ۲۲۸.۱۴ -
ذوب آهن نوویرا -۱۰.۰۴ -۹.۳۶ ۳۰۴.۷۹ ۳ ماه
نوید انصار -۹.۸۳ -۹.۴۰ ۳۳۸.۴۱ -
گنجینه رفاه -۱۵.۵۳ -۹.۴۶ ۳۲۵.۳۴ -
تدبیرگران فردا -۱۰.۴۸ -۹.۸۰ ۳۴۱.۹۲ -
کاریزما -۱۱.۹۴ -۱۰.۳۴ ۳۲۴.۵۱ -
نوین پایدار -۱۴.۸۹ -۱۱.۱۲ ۲۹۳.۵۵ -
امید توسعه -۹.۱۸ -۱۱.۲۷ ۲۷۷.۶۶ -
بانک توسعه تعاون -۱۶.۳۳ -۱۱.۵۶ ۳۲۰.۳۲ -
کارگزاری حافظ -۱۸.۲۷ -۱۱.۶۸ ۳۱۴.۶۳ -
ثروت آفرین تمدن -۱۶.۲۲ -۱۲.۹۶ ۲۹۴.۳۶ -
کارگزاری بانک ملی ایران -۵.۷۳ -۱۳.۱۵ ۳۰۴.۶۱ -
ایساتیس پویای یزد -۱۱.۲۳ -۱۳.۷۱ ۳۰۴.۷۰ -
دماسنج -۱۱.۸۹ -۱۵.۵۸ ۲۹۳.۷۹ -
نقش جهان -۲۰.۸۲ -۱۶.۵۰ ۳۹۰.۱۶ -
ارزش کاوان آینده -۲۵.۷۷ -۱۶.۹۷ ۳۹۴.۸۳ -
رشد سامان -۲۳.۴۴ -۱۸.۳۶ ۳۱۶.۱۸ ۳ ماه
بانک دی -۲۳.۱۳ -۱۹.۵۲ ۲۴۴.۰۸ -
بانک اقتصاد نوین -۱۳.۲۵ -۲۱.۲۶ ۲۵۱.۱۵ -
سهم آشنا -۲۱.۵۹ -۲۲.۴۷ ۱۹۴.۵۷ -
سبحان -۲۷.۷۵ -۲۷.۵۲ ۱۹۹.۰۵ -
هستی بخش آگاه
قابل معامله در بورس
-۷۶.۳۶ -۷۳.۱۴ ۲۵.۲۰ -
آوای معیار -۱.۹۷ - - -