صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌ سهامی، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که عمده سبد دارایی آن را اوراق سهامی شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهد. ( حداقل ۷۰٪ سبد دارایی صندوق سهامی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران است). به دلیل اینکه بخش اصلی سبد صندوق‌های سهامی را سهام تشکیل می‌دهد، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی به معنای پذیرش ریسک و درعین حال انتظار سود بیشتر نسبت به دارایی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی است. مدیریت صندوق با کمک ابزارهای مشتقه مالی و دانش حرفه‌ای ریسک صندوق را کاهش می‌دهد ولی به علت ماهیت بازار سهام، نمی‌توان بدون ریسک بدون صندوق را تضمین نمود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی مناسب افرادی هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار سهام و استفاده از سود آن هستند ولی فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

هرچه افق سرمایه‌گذاری فرد بلندمدت‌تر باشد، بازار سهام در بلندمدت عملکرد بهتری دارد و جذاب‌تر است . بنابراین صندوق‌های سهامی برای افرادی که زمان و انرژی مدیریت سبد سهامی خود را ندارند و مایلند که با پذیرش کمی ریسک، در بلندمدت سود بیشتری نسبت به بازار پول داشته باشند، گزینه مناسبی است. صندوق‌های سهامی به ویژه در دوران رشد اقتصادی، عملکرد بهتری دارند و برعکس در دوران رکود اقتصادی سود پایین‌تر از سپرده بانکی داشته و حتی ممکن است زیان‌ده نیز باشند.

فهرست صندوق‌های سهامی

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های سهامی

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
ارزش کاوان آینده ۲۵.۸۴ ۹۰.۳۲ ۳۷۸.۷۴ -
بورسیران ۲۵.۶۳ ۸۳.۴۸ ۳۶۴.۲۶ -
آوای سهام کیان ۲۷.۴۴ ۸۰.۹۴ ۲۶۰.۵۲ -
آهنگ سهام کیان ۲۵.۴۳ ۷۶.۹۰ ۲۵۲.۴۷ -
بانک خاورمیانه ۲۶.۹۵ ۷۶.۴۵ ۳۰۵.۸۲ -
همیان سپهر ۳۰.۲۵ ۷۵.۰۲ ۲۱۱.۴۰ -
توسعه صادرات ۲۰.۰۵ ۷۳.۷۴ ۱۹۱.۹۸ -
گنجینه رفاه ۱۹.۸۷ ۷۲.۷۴ ۲۹۹.۴۰ -
رشد سامان ۲۲.۸۴ ۷۱.۶۹ ۲۱۹.۸۹ ۳ ماه
بانک توسعه تعاون ۲۰.۰۶ ۷۱.۰۱ ۲۹۴.۶۱ -
آسمان یکم ۲۰.۸۳ ۷۰.۷۷ ۲۲۸.۵۰ -
نقش جهان ۲۰.۲۴ ۷۰.۵۳ ۲۴۴.۳۲ -
نوید انصار ۲۴.۹۴ ۶۸.۴۴ ۲۰۴.۳۰ -
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات ۱۹.۸۱ ۶۶.۲۶ ۲۰۱.۳۴ -
کارگزاری بانک ملی ایران ۲۵.۴۴ ۶۵.۴۳ ۲۰۵.۴۳ -
خوارزمی ۲۳.۴۶ ۶۴.۷۵ ۱۸۶.۵۹ -
ذوب آهن نوویرا ۲۳.۳۳ ۶۳.۶۹ ۲۱۸.۰۴ ۳ ماه
هستی بخش آگاه
قابل معامله در بورس
۲۱.۳۵ ۶۳.۶۹ ۲۱۵.۵۳ -
آسمان آرمانی سهام
قابل معامله در بورس
۲۲.۰۵ ۶۲.۹۲ ۲۰۵.۶۸ -
توسعه اندوخته آینده
قابل معامله در بورس
۲۳.۳۸ ۶۲.۲۲ ۲۰۴.۷۳ -
صبا ۲۵.۰۶ ۶۱.۸۹ ۱۹۳.۱۶ -
آگاه ۲۲.۱۷ ۶۱.۸۷ ۲۱۷.۱۶ -
عقیق ۲۵.۶۰ ۶۱.۸۳ ۱۹۸.۷۵ -
شاخصی کارآفرین ۲۲.۲۳ ۶۱.۵۳ ۱۵۸.۹۶ -
سپهر کاریزما
قابل معامله در بورس
۱۵.۶۰ ۶۱.۴۵ ۲۰۳.۵۳ -
افق روشن بانک خاورمیانه ۲۲.۳۹ ۶۰.۹۳ ۲۱۲.۲۹ -
تجارت شاخصی کاردان
قابل معامله در بورس
۲۳.۰۱ ۶۰.۱۸ ۱۹۰.۵۸ -
کارگزاری حافظ ۲۰.۹۵ ۵۹.۹۷ ۶۲.۹۸ -
امید توسعه ۲۲.۹۹ ۵۹.۵۱ ۱۷۳.۵۰ -
کارگزاری پارسیان ۲۱.۸۷ ۵۹.۳۹ ۲۳۹.۲۷ ۳ ماه
کاریزما ۱۸.۱۱ ۵۹.۱۳ ۱۹۲.۳۲ -
ثروت آفرین تمدن ۱۹.۶۸ ۵۹.۰۰ ۱۷۵.۱۶ -
سهم آشنا ۲۰.۰۷ ۵۸.۸۹ ۲۳۷.۲۳ -
زرین پارسیان ۲۶.۷۴ ۵۸.۷۰ ۱۹۶.۸۲ ۳ ماه
تدبیرگران فردا ۲۲.۹۰ ۵۸.۲۲ ۱۵۴.۶۳ -
سهام بزرگ کاردان ۱۸.۲۵ ۵۷.۹۱ ۲۰۱.۵۰ -
پیشرو ۲۰.۱۹ ۵۷.۳۲ ۱۸۳.۶۵ -
مبین سرمایه ۲۴.۸۸ ۵۷.۲۳ ۱۷۹.۶۷ -
بانک دی ۱۹.۳۸ ۵۶.۸۲ ۱۳۰.۰۱ -
آتیه درخشان مس
قابل معامله در بورس
۱۸.۲۶ ۵۶.۷۸ ۱۸۰.۱۱ -
سی شرکت فیروزه
قابل معامله در بورس
۲۱.۰۴ ۵۵.۴۶ ۱۵۸.۴۹ -
افق ملت
قابل معامله در بورس
۱۸.۴۵ ۵۴.۸۷ ۱۵۳.۱۶ -
پیشتاز ۲۱.۵۵ ۵۴.۰۱ ۱۷۱.۰۵ -
سرو سودمند مدبران
قابل معامله در بورس
۱۴.۱۴ ۵۳.۷۳ - -
باران کارگزاری بانک کشاورزی ۱۹.۰۹ ۵۳.۶۴ ۱۷۵.۰۸ -
امین آوید ۲۱.۲۳ ۵۲.۷۰ ۱۷۹.۶۱ -
پاداش سرمایه پارس ۱۷.۵۸ ۵۱.۲۰ ۱۴۹.۱۴ -
گنجینه ارمغان الماس ۱۷.۴۶ ۵۱.۱۴ ۱۵۶.۱۵ -
نوین پایدار ۲۱.۶۶ ۵۱.۱۰ ۱۴۶.۲۴ -
سینا ۱۳.۹۳ ۴۸.۸۱ ۱۶۲.۵۹ -
یکم اکسیر فارابی ۱۵.۱۲ ۴۸.۶۱ ۲۱۶.۶۳ -
فیروزه موفقیت ۱۶.۱۱ ۴۸.۳۷ ۱۷۱.۰۶ -
امین تدبیرگران فردا
قابل معامله در بورس
۱۷.۲۹ ۴۷.۴۴ ۱۳۳.۱۱ -
میعاد ایرانیان ۱۸.۵۲ ۴۶.۷۸ ۱۳۰.۴۵ -
بذر امید آفرین ۱۳.۴۳ ۴۵.۲۹ - -
پویا ۱۷.۳۱ ۴۵.۱۷ ۱۶۱.۱۱ -
سبحان ۲۰.۸۹ ۴۵.۱۰ ۱۲۰.۴۴ -
افق ۱۶.۷۱ ۴۴.۶۶ ۱۶۵.۴۴ -
اندیشه خبرگان سهام ۱۴.۸۹ ۴۱.۹۷ ۱۴۶.۹۷ -
دماسنج ۱۸.۵۱ ۱۶.۰۴ ۲۲۸.۹۰ -
نواندیشان ۱۷.۱۹ ۱۲.۱۴ ۶۸.۰۳ -
بانک مسکن ۱.۵۷ ۴.۹۶ ۴۰.۲۳ ۱ ماه
ایساتیس پویای یزد ۱۹.۹۶ -۱۴.۲۸ ۵۱.۳۲ -
بانک اقتصاد نوین ۱۹.۸۴ -۸۴.۴۷ -۷۳.۸۳ -