صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌ سهامی، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که عمده سبد دارایی آن را اوراق سهامی شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهد. ( حداقل ۷۰٪ سبد دارایی صندوق سهامی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران است). به دلیل اینکه بخش اصلی سبد صندوق‌های سهامی را سهام تشکیل می‌دهد، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی به معنای پذیرش ریسک و درعین حال انتظار سود بیشتر نسبت به دارایی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی است. مدیریت صندوق با کمک ابزارهای مشتقه مالی و دانش حرفه‌ای ریسک صندوق را کاهش می‌دهد ولی به علت ماهیت بازار سهام، نمی‌توان بدون ریسک بدون صندوق را تضمین نمود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی مناسب افرادی هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار سهام و استفاده از سود آن هستند ولی فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

هرچه افق سرمایه‌گذاری فرد بلندمدت‌تر باشد، بازار سهام در بلندمدت عملکرد بهتری دارد و جذاب‌تر است . بنابراین صندوق‌های سهامی برای افرادی که زمان و انرژی مدیریت سبد سهامی خود را ندارند و مایلند که با پذیرش کمی ریسک، در بلندمدت سود بیشتری نسبت به بازار پول داشته باشند، گزینه مناسبی است. صندوق‌های سهامی به ویژه در دوران رشد اقتصادی، عملکرد بهتری دارند و برعکس در دوران رکود اقتصادی سود پایین‌تر از سپرده بانکی داشته و حتی ممکن است زیان‌ده نیز باشند.

فهرست صندوق‌های سهامی

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های سهامی

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
دماسنج ۷۱.۰۰ ۱۲۴.۵۵ ۴۴۷.۳۴ -
سهام بزرگ کاردان ۵.۹۷ ۱۱۶.۳۴ ۴۴۲.۲۰ -
نقش جهان ۵.۰۳ ۱۱۳.۷۵ ۴۱۱.۸۶ -
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات ۷.۰۴ ۱۰۷.۱۶ ۳۷۴.۱۱ -
ارزش کاوان آینده ۲.۳۲ ۱۰۳.۸۹ ۵۷۶.۴۵ -
کاریزما ۶.۵۱ ۹۷.۵۴ ۳۳۰.۴۸ -
زرین پارسیان ۷.۷۷ ۹۳.۲۲ ۳۵۳.۳۹ ۳ ماه
سرو سودمند مدبران
قابل معامله در بورس
۲.۶۵ ۹۳.۰۰ - -
آهنگ سهام کیان ۱۳.۶۷ ۹۲.۸۶ ۴۲۸.۳۱ -
ایساتیس پویای یزد ۸.۴۰ ۹۲.۴۹ ۳۷۵.۹۹ -
باران کارگزاری بانک کشاورزی ۱۰.۹۲ ۹۱.۶۵ ۳۱۳.۸۶ -
افق ملت
قابل معامله در بورس
۹.۲۳ ۹۱.۲۶ ۳۰۲.۵۲ -
ثروت آفرین تمدن ۹.۴۶ ۹۰.۴۳ ۳۳۵.۸۷ -
تدبیرگران فردا ۵.۴۶ ۹۰.۳۲ ۳۱۸.۵۲ -
سپهر کاریزما
قابل معامله در بورس
۳.۵۸ ۸۹.۸۶ ۳۳۴.۹۸ -
شاخصی کارآفرین ۹.۶۵ ۸۹.۲۷ ۳۰۷.۴۸ -
سبحان ۴.۸۳ ۸۹.۰۴ ۲۴۲.۲۲ -
بانک اقتصاد نوین ۵.۰۶ ۸۸.۴۱ ۲۹۹.۵۸ -
بانک خاورمیانه ۵.۰۳ ۸۸.۰۸ ۴۱۴.۸۹ -
پویا ۱۱.۸۳ ۸۵.۹۴ ۲۹۷.۹۵ -
مبین سرمایه ۸.۴۶ ۸۵.۹۱ ۳۱۴.۶۰ -
بذر امید آفرین ۳.۸۷ ۸۵.۲۹ - -
همیان سپهر ۱۱.۵۰ ۸۴.۴۴ ۳۵۹.۹۶ -
تجارت شاخصی کاردان
قابل معامله در بورس
-۰.۲۵ ۸۴.۰۳ ۳۱۷.۸۳ -
خوارزمی ۶.۱۷ ۸۳.۹۹ ۳۲۶.۹۴ -
گنجینه رفاه ۸.۷۶ ۸۱.۵۳ ۳۹۹.۰۲ -
گنجینه ارمغان الماس ۴.۶۰ ۸۰.۹۱ ۲۷۹.۵۸ -
اندیشه خبرگان سهام ۱۵.۴۳ ۸۰.۸۳ ۲۹۱.۳۸ -
افق ۱۴.۰۹ ۸۰.۷۶ ۲۶۹.۲۹ -
بانک توسعه تعاون ۸.۷۵ ۸۰.۳۴ ۳۹۶.۷۲ -
بورسیران ۲.۵۳ ۸۰.۲۸ ۴۴۴.۰۶ -
رشد سامان -۰.۷۴ ۸۰.۲۵ ۳۸۵.۰۲ ۳ ماه
کارگزاری بانک ملی ایران ۳.۵۱ ۷۹.۸۲ ۳۰۶.۰۶ -
نوین پایدار ۳.۵۹ ۷۹.۶۶ ۲۴۶.۶۹ -
آگاه ۶.۹۰ ۷۹.۵۷ ۳۳۱.۸۶ -
کارگزاری پارسیان ۵.۸۴ ۷۸.۹۸ ۳۴۶.۳۷ ۳ ماه
هستی بخش آگاه
قابل معامله در بورس
۲.۲۱ ۷۸.۸۱ ۳۳۲.۴۵ -
کارگزاری حافظ ۵.۴۰ ۷۸.۸۰ ۳۱۶.۳۳ -
توسعه صادرات ۲.۶۰ ۷۸.۶۶ ۳۰۷.۷۶ -
عقیق ۵.۵۴ ۷۷.۷۲ ۳۲۱.۱۰ -
آتیه درخشان مس
قابل معامله در بورس
۲.۵۵ ۷۶.۷۴ ۳۰۹.۹۵ -
پاداش سرمایه پارس -۱.۹۴ ۷۶.۶۹ ۲۵۳.۶۵ -
صبا ۸.۹۷ ۷۶.۶۸ ۳۲۳.۸۴ -
سی شرکت فیروزه
قابل معامله در بورس
۲.۷۰ ۷۶.۰۸ ۲۸۰.۱۴ -
آسمان آرمانی سهام
قابل معامله در بورس
۵.۱۱ ۷۵.۳۲ ۳۱۵.۵۴ -
نوید انصار ۱.۴۶ ۷۵.۰۷ ۳۲۱.۶۳ -
میعاد ایرانیان ۳.۶۰ ۷۴.۹۴ ۲۲۰.۴۳ -
پیشتاز ۸.۳۴ ۷۳.۹۹ ۲۶۸.۸۴ -
بانک دی -۰.۳۷ ۷۲.۶۹ ۲۳۲.۷۳ -
فیروزه موفقیت ۵.۸۲ ۷۲.۵۸ ۲۵۱.۴۲ -
یکم اکسیر فارابی ۳.۱۹ ۷۱.۱۰ ۲۵۵.۹۸ -
ذوب آهن نوویرا ۷.۲۲ ۶۹.۶۰ ۲۹۲.۱۴ ۳ ماه
افق روشن بانک خاورمیانه ۱.۸۷ ۶۸.۹۷ ۳۰۲.۷۹ -
امید توسعه ۹.۱۸ ۶۸.۹۶ ۲۷۲.۷۷ -
آسمان یکم ۴.۸۰ ۶۸.۸۴ ۳۲۲.۱۱ -
امین آوید ۹.۶۹ ۶۸.۳۴ ۲۷۴.۶۲ -
سینا ۴.۶۱ ۶۸.۲۳ ۲۲۱.۰۰ -
سهم آشنا ۵.۸۶ ۶۷.۳۹ ۳۴۳.۱۳ -
توسعه اندوخته آینده
قابل معامله در بورس
۳.۲۳ ۶۲.۶۳ ۲۸۲.۳۲ -
پیشرو ۳.۷۰ ۶۰.۱۲ ۲۵۵.۴۷ -
آوای سهام کیان ۶.۹۶ ۵۹.۱۹ ۳۱۰.۲۷ -
امین تدبیرگران فردا
قابل معامله در بورس
-۰.۷۸ ۵۶.۱۵ ۱۹۸.۵۷ -
بانک مسکن -۰.۴۸ ۵.۴۲ ۴.۶۱ ۱ ماه