صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌های درآمد ثابت نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هستند که با انتشار «واحدهای سرمایه‌گذاری (Unit) پول سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع آوری کرده و بخش عمده آن را در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همانند بانک، جریان نقدینگی ثابت برای سرمایه‌گذاران تامین می‌کنند. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای صندوق به اندازه‌ی سرمایه خود در سود و زیان سبد صندوق شریک می‌شود و می‌توانند در هر زمان سرمایه‌گذاری خود را از طریق ابطال یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به وجه نقد تبدیل کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند و فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

ارزش سبد و قیمت صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت به دلیل اینکه عمده سبد صندوق متشکل از اوراق درآمد ثابت است، روند صعودی دارند. البته آن دسته صندوق‌های درآمد ثابت که پخش سود دوره‌ای دارند، قیمت صدور و ابطال آن‌ها پس از هر بار پخش سود، به اندازه سود تقسیمی برای هر واحد افت می‌کنند. مثلا اگر ارزش هر واحد صندوق قبل از تقسیم سود ۱۰۲ هزار تومان باشد، پس از تقسیم سود ۲۰۰۰ تومانی به ۱۰۰ هزار تومان افت می‌کند.

فهرست صندوق‌های درآمد ثابت

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های درآمد ثابت

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
پاداش سرمایه بهگزین ۹.۳۰ ۲۵.۳۱ ۴۲.۹۷ ۱ ماه
کارگزاری کارآفرین ۵.۰۹ ۱۵.۱۹ ۳۳.۰۱ ۱ ماه
کوثر یکم ۴.۱۷ ۱۱.۹۹ ۳۱.۴۸ ۱ ماه
پیشگامان سرمایه نوآفرین ۳.۶۶ ۳.۸۷ ۴۳.۵۰ ۱ ماه
البرز ۲.۷۸ ۱۱.۲۲ ۲۹.۰۱ ۱ ماه
اندیشه فردا ۲.۶۵ ۸.۸۷ ۶۳.۲۵ ۱ ماه
فیروزه آسیا
قابل معامله در بورس
۲.۴۸ ۵.۰۵ ۳۰.۸۳ -
درآمد ثابت کمند
قابل معامله در بورس
۲.۱۵ ۵.۵۹ ۲۱.۰۷ ۱ ماه
پارند پایدار سپهر
قابل معامله در بورس
۱.۹۷ ۳.۶۵ ۴۱.۳۹ ۱ ماه
درآمد ثابت سرآمد ۱.۸۸ ۵.۶۸ ۲۲.۳۹ ۱ ماه
امین آشنا ایرانیان ۱.۸۶ ۵.۱۵ ۲۹.۳۵ ۱ ماه
اعتماد آفرین پارسیان
قابل معامله در بورس
۱.۸۵ ۵.۵۰ ۲۲.۵۱ -
آتیه نوین ۱.۸۲ ۵.۶۷ ۲۲.۳۵ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان ۱.۷۹ ۵.۳۵ ۲۹.۴۹ ۱ ماه
بانک گردشگری ۱.۷۸ ۵.۲۳ ۲۱.۶۳ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن ۱.۷۷ ۵.۰۸ ۲۰.۸۵ ۱ ماه
فراز اندیش نوین ۱.۷۶ ۵.۶۵ ۲۱.۸۸ ۱ ماه
اعتماد ملل ۱.۷۵ ۵.۲۰ ۲۴.۸۴ ۱ ماه
ارمغان ایرانیان ۱.۷۴ ۵.۰۳ - ۳ ماه
یکم ایرانیان ۱.۷۳ ۵.۵۸ ۲۳.۷۷ ۱ ماه
آتیه ملت ۱.۷۲ ۵.۵۳ ۴۰.۹۱ ۱ ماه
گنجینه یکم آوید ۱.۷۱ ۵.۵۰ ۲۴.۸۷ ۱ ماه
گنجینه الماس پایدار ۱.۷۰ ۱۰.۳۸ ۶۷.۲۷ ۱ ماه
درآمد ثابت نگین سامان ۱.۷۰ ۵.۱۲ ۲۷.۲۸ ۱ ماه
اندوخته توسعه صادرات آرمانی ۱.۶۸ ۵.۰۴ ۱۹.۵۳ ۱ ماه
لوتوس پارسیان ۱.۶۸ ۴.۷۷ ۲۰.۵۹ ۱ ماه
دوم اکسیر فارابی ۱.۶۸ ۶.۹۳ ۲۹.۷۵ ۱ ماه
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران ۱.۶۷ ۵.۰۹ ۲۸.۸۳ ۱ ماه
درآمد ثابت کاردان ۱.۶۶ ۴.۹۷ ۲۰.۶۶ ۱ ماه
نامی مفید ۱.۶۵ ۴.۲۲ ۲۵.۲۳ ۱ ماه
بانک ایران زمین ۱.۶۴ ۵.۳۰ ۲۰.۳۴ ۱ ماه
اوج ملت ۱.۶۴ ۵.۷۱ ۳۱.۷۸ ۱ ماه
نهال سرمایه ایرانیان ۱.۶۴ ۵.۶۸ ۲۲.۴۶ ۱ ماه
اندوخته ملت ۱.۶۳ ۴.۲۹ ۲۷.۴۳ ۱ ماه
افق کارگزاری بانک خاورمیانه ۱.۶۳ ۵.۰۳ ۳۳.۲۷ ۱ ماه
آرمان کارآفرین ۱.۶۱ ۵.۸۰ ۳۴.۵۰ ۱ ماه
سپهر تدبیرگران ۱.۶۰ ۵.۳۲ ۳۱.۷۶ ۱ ماه
درآمد ثابت کاریزما ۱.۵۹ ۵.۰۴ ۲۳.۴۲ -
گنجینه زرین شهر ۱.۵۹ ۴.۹۰ ۱۹.۳۰ ۱ ماه
توسعه تعاون صبا ۱.۵۸ ۵.۷۰ ۳۳.۷۵ ۱ ماه
زمرد نو ویرا ذوب آهن ۱.۵۴ ۴.۶۷ ۲۹.۸۷ -
یاقوت آگاه ۱.۵۳ ۳.۰۷ - -
امین سامان ۱.۴۹ ۴.۶۶ ۱۹.۶۳ ۱ ماه
امید انصار ۱.۴۹ ۴.۹۶ ۱۸.۷۶ ۱ ماه
ارزش آفرینان دی ۱.۴۸ ۶.۵۸ ۲۴.۶۱ ۱ ماه
آسمان امید
قابل معامله در بورس
۱.۴۸ ۴.۳۹ ۲۴.۳۳ ۱ ماه
امین ملت ۱.۴۷ ۴.۵۵ ۱۹.۸۵ ۱ ماه
گنجینه آینده روشن
قابل معامله در بورس
۱.۴۵ ۳.۰۰ ۳۵.۴۷ ۱ ماه
ثابت حامی ۱.۴۱ ۴.۰۹ ۲۰.۹۹ -
اندیشه ورزان صبا تامین
قابل معامله در بورس
۱.۳۸ ۴.۲۲ ۲۹.۶۰ -
اعتبار آفرین ایرانیان ۱.۳۴ - - -
ارزش آفرین گلرنگ ۱.۲۴ ۵.۷۵ ۲۸.۱۳ ۱ ماه
توسعه فراز اعتماد ۱.۲۴ ۵.۶۵ ۳۳.۸۲ ۱ ماه
دارا الگوریتم ۱.۲۰ ۳.۲۴ ۲۵.۹۹ -
اندوخته پایدار سپهر ۱.۰۶ ۵.۶۷ ۳۶.۸۹ ۱ ماه
افرا نماد پایدار ۱.۰۵ ۴.۴۹ - -
آرمان آتی کوثر
قابل معامله در بورس
۱.۰۱ ۳.۸۵ ۳۸.۲۵ -
نوین نگر آسیا ۰.۹۲ ۴.۳۹ ۳۵.۸۶ -
نگین رفاه ۰.۹۲ ۳.۲۵ ۳۸.۰۵ ۱ ماه
درآمد ثابت کیان
قابل معامله در بورس
۰.۸۷ ۵.۴۴ ۳۹.۰۹ -
توازن معیار ۰.۷۶ ۳.۵۸ - -
امین یکم فردا
قابل معامله در بورس
۰.۷۳ ۵.۱۳ ۲۸.۳۳ ۱ ماه
الماس کوروش ۰.۵۰ - - -
گنجینه الماس بیمه دی ۰.۳۸ ۷.۹۸ ۸۲.۶۹ -
پاداش سهامداری توسعه یکم
قابل معامله در بورس
۰.۳۳ ۵.۱۷ ۲۵.۶۸ ۱ ماه
گنجینه امید ایرانیان ۰.۱۸ ۳.۹۲ ۳۳.۳۶ ۱ ماه
گسترش فردای ایرانیان -۰.۰۶ ۶.۰۲ ۵۱.۴۶ ۱ ماه
یکم کارگزاری بانک کشاورزی -۰.۱۹ ۴.۴۲ ۳۸.۲۰ ۱ ماه
صنعت و معدن -۰.۸۳ ۱.۳۴ ۶۰.۹۱ ۱ ماه
درآمد ثابت تصمیم
قابل معامله در بورس
-۱.۲۷ ۵.۲۰ - -
توسعه سرمایه نیکی -۲.۶۶ ۱.۲۸ ۶۱.۶۰ -
صبای هدف -۴.۶۳ -۱.۹۴ ۴۷.۵۲ ۱ ماه