صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌های درآمد ثابت نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هستند که با انتشار «واحدهای سرمایه‌گذاری (Unit) پول سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع آوری کرده و بخش عمده آن را در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همانند بانک، جریان نقدینگی ثابت برای سرمایه‌گذاران تامین می‌کنند. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای صندوق به اندازه‌ی سرمایه خود در سود و زیان سبد صندوق شریک می‌شود و می‌توانند در هر زمان سرمایه‌گذاری خود را از طریق ابطال یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به وجه نقد تبدیل کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند و فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

ارزش سبد و قیمت صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت به دلیل اینکه عمده سبد صندوق متشکل از اوراق درآمد ثابت است، روند صعودی دارند. البته آن دسته صندوق‌های درآمد ثابت که پخش سود دوره‌ای دارند، قیمت صدور و ابطال آن‌ها پس از هر بار پخش سود، به اندازه سود تقسیمی برای هر واحد افت می‌کنند. مثلا اگر ارزش هر واحد صندوق قبل از تقسیم سود ۱۰۲ هزار تومان باشد، پس از تقسیم سود ۲۰۰۰ تومانی به ۱۰۰ هزار تومان افت می‌کند.

فهرست صندوق‌های درآمد ثابت

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های درآمد ثابت

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
اندیشه فردا ۹.۲۰ ۲۲.۶۲ ۷۲.۳۰ ۱ ماه
گنجینه الماس پایدار ۶.۳۰ ۱۵.۷۹ ۳۳.۸۸ ۱ ماه
گنجینه الماس بیمه دی ۵.۹۹ ۱۴.۹۳ ۳۶.۳۵ -
صنعت و معدن ۴.۳۵ ۱۲.۸۷ ۴۵.۶۴ ۱ ماه
آتیه ملت ۴.۱۸ ۸.۳۵ ۲۴.۱۲ ۱ ماه
درآمد ثابت تصمیم
قابل معامله در بورس
۳.۷۶ ۵.۸۱ - -
پاداش سرمایه بهگزین ۳.۴۳ ۷.۲۲ ۲۴.۵۰ ۱ ماه
درآمد ثابت کیان
قابل معامله در بورس
۳.۴۳ ۸.۷۲ ۲۷.۸۴ -
پارند پایدار سپهر
قابل معامله در بورس
۳.۳۰ ۹.۱۰ ۲۴.۷۵ ۱ ماه
سپهر تدبیرگران ۳.۲۶ ۷.۱۹ ۲۳.۲۱ ۱ ماه
توسعه سرمایه نیکی ۳.۲۱ ۱۲.۵۳ ۳۶.۴۰ -
البرز ۳.۱۶ ۱۲.۲۷ ۹۳.۳۱ ۱ ماه
توسعه تعاون صبا ۳.۰۴ ۶.۲۹ ۲۰.۴۶ ۱ ماه
اعتماد ملل ۳.۰۲ ۶.۶۲ ۲۳.۴۶ ۱ ماه
درآمد ثابت کمند
قابل معامله در بورس
۲.۹۵ ۷.۴۳ ۲۳.۴۱ ۱ ماه
افق کارگزاری بانک خاورمیانه ۲.۸۵ ۶.۷۰ ۲۳.۱۱ ۱ ماه
صبای هدف ۲.۷۶ ۱۰.۸۵ ۴۵.۴۵ ۱ ماه
نوین نگر آسیا ۲.۷۲ ۸.۱۶ ۲۹.۹۶ -
آرمان آتی کوثر
قابل معامله در بورس
۲.۶۹ ۶.۴۰ ۲۴.۰۸ -
پیشگامان سرمایه نوآفرین ۲.۶۷ ۹.۱۲ - ۱ ماه
کارگزاری کارآفرین ۲.۵۳ ۶.۳۳ ۲۲.۳۱ ۱ ماه
ارزش آفرینان دی ۲.۴۸ ۵.۶۵ ۲۲.۶۱ ۱ ماه
اندیشه ورزان صبا تامین
قابل معامله در بورس
۲.۴۷ ۷.۰۶ ۲۷.۷۳ -
آرمان کارآفرین ۲.۴۶ ۶.۱۸ ۲۲.۱۷ ۱ ماه
اوج ملت ۲.۴۴ ۵.۷۸ ۲۰.۹۵ ۱ ماه
ارزش آفرین گلرنگ ۲.۴۴ ۶.۷۴ ۲۷.۱۱ ۱ ماه
آسمان امید
قابل معامله در بورس
۲.۳۴ ۶.۳۳ ۲۳.۰۵ ۱ ماه
گنجینه امید ایرانیان ۲.۳۳ ۶.۵۸ ۲۲.۰۱ ۱ ماه
امین آشنا ایرانیان ۲.۲۸ ۶.۷۷ ۲۵.۲۱ ۱ ماه
ارمغان ایرانیان ۲.۲۶ ۸.۲۸ -۸۴.۰۹ ۳ ماه
یکم کارگزاری بانک کشاورزی ۲.۲۴ ۶.۰۴ ۱۰.۶۲ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان ۲.۲۱ ۷.۰۱ ۲۴.۲۱ ۱ ماه
پاداش سهامداری توسعه یکم
قابل معامله در بورس
۲.۱۳ ۵.۹۳ ۲۳.۰۵ ۱ ماه
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران ۲.۱۲ ۵.۵۸ ۲۱.۴۲ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن ۲.۱۲ ۶.۳۵ ۲۰.۴۸ ۱ ماه
لوتوس پارسیان ۲.۱۰ ۶.۵۰ ۲۱.۹۳ ۱ ماه
دوم اکسیر فارابی ۲.۰۳ ۵.۹۰ ۲۳.۶۷ ۱ ماه
گنجینه آینده روشن
قابل معامله در بورس
۱.۹۴ ۹.۴۱ ۲۸.۴۵ ۱ ماه
نامی مفید ۱.۹۳ ۵.۵۱ ۲۱.۵۵ ۱ ماه
درآمد ثابت سرآمد ۱.۸۶ ۵.۴۵ ۲۱.۶۱ ۱ ماه
معیار ۱.۸۵ ۷.۵۳ - -
دارا الگوریتم ۱.۸۴ ۵.۶۱ - -
گنجینه یکم آوید ۱.۸۳ ۶.۸۳ ۳۱.۸۷ ۱ ماه
اندوخته ملت ۱.۸۱ ۴.۷۰ ۱۸.۶۳ ۱ ماه
درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن ۱.۸۱ ۶.۱۶ - -
بانک گردشگری ۱.۸۰ ۵.۴۱ ۲۱.۲۱ ۱ ماه
گسترش فردای ایرانیان ۱.۷۹ ۵.۴۴ ۱۹.۲۴ ۱ ماه
نهال سرمایه ایرانیان ۱.۷۳ ۵.۰۶ ۲۱.۹۲ ۱ ماه
فراز اندیش نوین ۱.۷۲ ۵.۰۴ ۲۱.۷۹ ۱ ماه
یکم ایرانیان ۱.۷۲ ۴.۹۶ ۲۰.۲۴ ۱ ماه
درآمد ثابت کاریزما ۱.۷۲ ۵.۱۶ ۲۱.۰۹ -
امین ملت ۱.۷۱ ۵.۳۲ ۲۱.۵۷ ۱ ماه
توسعه فراز اعتماد ۱.۷۰ ۴.۹۸ ۲۰.۰۰ ۱ ماه
اندوخته توسعه صادرات آرمانی ۱.۷۰ ۵.۱۵ ۲۰.۹۴ ۱ ماه
امین یکم فردا
قابل معامله در بورس
۱.۶۹ ۵.۱۲ ۲۱.۰۳ ۱ ماه
آتیه نوین ۱.۶۷ ۴.۹۲ ۲۰.۲۲ ۱ ماه
گنجینه زرین شهر ۱.۶۵ ۴.۹۵ ۱۹.۸۲ ۱ ماه
بانک ایران زمین ۱.۶۴ ۴.۹۲ ۲۰.۷۵ ۱ ماه
درآمد ثابت کاردان ۱.۶۴ ۴.۹۲ ۱۹.۹۹ ۱ ماه
نگین سامان ۱.۶۴ ۴.۹۲ ۱۹.۱۱ ۱ ماه
اندوخته پایدار سپهر ۱.۶۴ ۴.۹۱ ۱۹.۹۲ ۱ ماه
امین سامان ۱.۶۴ ۴.۹۲ ۱۹.۹۴ ۱ ماه
ثابت حامی ۱.۶۰ ۴.۹۰ ۲۱.۸۸ -
نگین رفاه ۱.۵۹ ۳.۵۸ ۹.۴۷ ۱ ماه
فیروزه آسیا
قابل معامله در بورس
۱.۵۴ ۶.۲۹ ۳۲.۹۰ -
کوثر یکم ۱.۳۸ ۴.۵۵ ۱۰.۰۰ ۱ ماه
اعتماد آفرین پارسیان
قابل معامله در بورس
۱.۳۶ ۳.۳۰ ۲۲.۱۹ -
امید انصار ۱.۲۳ ۴.۱۳ ۱۸.۶۷ ۱ ماه