صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌های درآمد ثابت نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هستند که با انتشار «واحدهای سرمایه‌گذاری (Unit) پول سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع آوری کرده و بخش عمده آن را در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همانند بانک، جریان نقدینگی ثابت برای سرمایه‌گذاران تامین می‌کنند. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای صندوق به اندازه‌ی سرمایه خود در سود و زیان سبد صندوق شریک می‌شود و می‌توانند در هر زمان سرمایه‌گذاری خود را از طریق ابطال یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به وجه نقد تبدیل کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند و فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

ارزش سبد و قیمت صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت به دلیل اینکه عمده سبد صندوق متشکل از اوراق درآمد ثابت است، روند صعودی دارند. البته آن دسته صندوق‌های درآمد ثابت که پخش سود دوره‌ای دارند، قیمت صدور و ابطال آن‌ها پس از هر بار پخش سود، به اندازه سود تقسیمی برای هر واحد افت می‌کنند. مثلا اگر ارزش هر واحد صندوق قبل از تقسیم سود ۱۰۲ هزار تومان باشد، پس از تقسیم سود ۲۰۰۰ تومانی به ۱۰۰ هزار تومان افت می‌کند.

فهرست صندوق‌های درآمد ثابت

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های درآمد ثابت

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
صبای هدف ۵.۰۸ ۲۵.۲۳ ۵۷.۱۴ ۱ ماه
البرز ۴.۹۱ ۲۲.۴۱ ۶۹.۰۶ ۱ ماه
اندوخته پایدار سپهر ۴.۳۹ ۹.۲۷ ۲۴.۲۴ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان ۴.۳۰ ۹.۵۰ ۲۸.۴۷ ۱ ماه
ارزش آفرین گلرنگ ۴.۲۷ ۸.۶۶ ۲۸.۰۳ ۱ ماه
آرمان آتی کوثر
قابل معامله در بورس
۳.۹۴ ۱۳.۹۶ ۳۴.۵۵ -
نامی مفید ۳.۹۱ ۱۱.۳۹ ۲۷.۴۲ ۱ ماه
توسعه فراز اعتماد ۳.۸۴ ۱۸.۰۴ ۳۳.۱۳ ۱ ماه
گسترش فردای ایرانیان ۳.۷۷ ۲۱.۹۱ ۴۳.۸۸ ۱ ماه
دوم اکسیر فارابی ۳.۶۸ ۱۰.۳۷ ۲۸.۲۷ ۱ ماه
آتیه ملت ۳.۵۳ ۱۷.۴۳ ۳۵.۹۵ ۱ ماه
گنجینه الماس بیمه دی ۳.۵۱ ۲۰.۵۸ ۵۷.۱۰ -
صنعت و معدن ۳.۲۹ ۱۷.۳۴ ۶۷.۵۱ ۱ ماه
پیشگامان سرمایه نوآفرین ۳.۲۹ ۱۸.۱۰ - ۱ ماه
افق کارگزاری بانک خاورمیانه ۳.۱۶ ۱۴.۹۲ ۳۳.۰۷ ۱ ماه
توسعه سرمایه نیکی ۳.۰۸ ۲۱.۵۹ ۵۲.۸۹ -
یکم کارگزاری بانک کشاورزی ۲.۸۷ ۱۲.۰۴ ۳۳.۵۶ ۱ ماه
اوج ملت ۲.۸۶ ۱۰.۱۵ ۲۶.۱۹ ۱ ماه
اندیشه ورزان صبا تامین
قابل معامله در بورس
۲.۸۵ ۷.۰۴ ۲۹.۴۶ -
امین آشنا ایرانیان ۲.۷۷ ۸.۱۴ ۲۷.۴۷ ۱ ماه
کارگزاری کارآفرین ۲.۷۷ ۱۱.۳۶ ۲۹.۰۹ ۱ ماه
درآمد ثابت کاریزما ۲.۷۰ ۷.۴۱ ۲۳.۱۹ -
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران ۲.۶۹ ۸.۴۸ ۲۴.۸۳ ۱ ماه
افرا نماد پایدار ۲.۶۸ ۷.۹۱ - -
سپهر تدبیرگران ۲.۶۴ ۱۱.۳۲ ۳۰.۲۷ ۱ ماه
گنجینه الماس پایدار ۲.۶۲ ۱۷.۵۶ ۴۷.۶۳ ۱ ماه
کوثر یکم ۲.۵۵ ۷.۵۸ ۱۹.۰۴ ۱ ماه
یکم ایرانیان ۲.۵۱ ۸.۱۷ ۲۳.۴۵ ۱ ماه
آرمان کارآفرین ۲.۴۷ ۹.۷۵ ۲۷.۵۲ ۱ ماه
درآمد ثابت تصمیم
قابل معامله در بورس
۲.۴۶ ۱۲.۳۲ - -
درآمد ثابت سرآمد ۲.۴۴ ۵.۷۲ ۲۱.۹۰ ۱ ماه
فیروزه آسیا
قابل معامله در بورس
۲.۳۸ ۱۰.۳۲ ۳۵.۷۳ -
ارمغان ایرانیان ۲.۳۷ ۱۲.۴۵ - ۳ ماه
گنجینه امید ایرانیان ۲.۳۱ ۱۱.۵۹ ۲۸.۴۴ ۱ ماه
درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن ۲.۱۷ ۹.۴۰ - -
آتیه نوین ۲.۰۹ ۶.۴۸ ۲۱.۸۱ ۱ ماه
گنجینه آینده روشن
قابل معامله در بورس
۲.۰۹ ۱۳.۸۸ ۳۶.۰۱ ۱ ماه
معیار ۲.۰۲ ۱۰.۰۸ - -
اندوخته ملت ۲.۰۱ ۹.۸۹ ۲۳.۹۸ ۱ ماه
نهال سرمایه ایرانیان ۱.۹۸ ۶.۰۴ ۲۲.۳۵ ۱ ماه
نوین نگر آسیا ۱.۹۳ ۱۱.۰۵ ۳۶.۲۷ -
اعتماد آفرین پارسیان
قابل معامله در بورس
۱.۹۳ ۵.۵۷ ۲۳.۵۵ -
نگین رفاه ۱.۹۳ ۱۴.۹۷ ۳۵.۵۹ ۱ ماه
درآمد ثابت کمند
قابل معامله در بورس
۱.۷۹ ۳.۹۱ ۲۲.۲۹ ۱ ماه
توسعه تعاون صبا ۱.۷۹ ۱۰.۰۴ ۲۶.۵۱ ۱ ماه
آسمان امید
قابل معامله در بورس
۱.۷۸ ۶.۸۷ ۲۴.۳۳ ۱ ماه
فراز اندیش نوین ۱.۷۴ ۵.۶۷ ۲۱.۹۸ ۱ ماه
لوتوس پارسیان ۱.۶۸ ۳.۲۸ ۲۱.۲۳ ۱ ماه
بانک گردشگری ۱.۶۶ ۵.۲۴ ۲۱.۴۳ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن ۱.۶۴ ۴.۸۶ ۲۰.۴۹ ۱ ماه
امین سامان ۱.۶۳ ۴.۹۰ ۱۹.۸۴ ۱ ماه
بانک ایران زمین ۱.۶۳ ۴.۹۰ ۲۰.۴۲ ۱ ماه
درآمد ثابت کاردان ۱.۶۳ ۵.۰۵ ۲۰.۰۸ ۱ ماه
اندوخته توسعه صادرات آرمانی ۱.۶۱ ۴.۶۹ ۱۹.۶۹ ۱ ماه
گنجینه زرین شهر ۱.۶۱ ۴.۵۳ ۱۹.۸۰ ۱ ماه
گنجینه یکم آوید ۱.۶۰ ۶.۱۹ ۳۰.۴۱ ۱ ماه
درآمد ثابت کیان
قابل معامله در بورس
۱.۵۲ ۹.۳۲ ۳۳.۱۱ -
دارا الگوریتم ۱.۵۱ ۸.۱۷ - -
امین ملت ۱.۵۰ ۴.۷۵ ۲۰.۸۶ ۱ ماه
امید انصار ۱.۳۷ ۵.۰۰ ۱۸.۷۰ ۱ ماه
نگین سامان ۱.۲۹ ۱۲.۰۳ ۲۶.۹۹ ۱ ماه
پاداش سهامداری توسعه یکم
قابل معامله در بورس
۱.۲۰ ۶.۰۸ ۲۳.۸۴ ۱ ماه
پاداش سرمایه بهگزین ۱.۱۶ ۱۶.۷۵ ۳۵.۸۰ ۱ ماه
ثابت حامی ۱.۱۵ ۵.۷۶ ۲۲.۳۹ -
اندیشه فردا ۱.۰۱ ۱۲.۵۲ ۷۰.۷۵ ۱ ماه
اعتماد ملل ۰.۸۰ ۷.۴۴ ۲۵.۱۸ ۱ ماه
امین یکم فردا
قابل معامله در بورس
۰.۶۴ ۶.۸۳ ۲۲.۵۳ ۱ ماه
پارند پایدار سپهر
قابل معامله در بورس
۰.۱۷ ۱۱.۳۳ ۲۷.۴۲ ۱ ماه
ارزش آفرینان دی -۰.۴۳ ۶.۰۱ ۲۲.۷۳ ۱ ماه