اوراق بدهی شرکتی

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


اوراق تامین مالی منتشر شده توسط بخش خصوصی

فهرست اوراق بدهی شرکتی

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی شرکتی

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
صمسکن۹۱۲ ۴۹۰.۶۵ ۱۹۱.۴۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۱ ۲۹.۶۰ ۲۶.۲۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
قرن۹۹ ۲۸.۴۰ ۲۵.۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
صخود۱۴۰۴ ۲۸.۲۳ ۲۵.۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ بانک سپه (۱۰۰.۰٪)
صایپا۴۱۲ ۲۷.۶۸ ۲۴.۶۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
اروند۰۹ ۲۷.۲۵ ۲۴.۳۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
صفارس۴۱۲ ۲۶.۶۷ ۲۳.۸۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
صگل۴۱۱ ۲۵.۹۴ ۲۳.۲۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
حریل۰۲ ۲۴.۶۰ ۲۲.۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۳ ۲۴.۵۳ ۲۲.۱۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۲ ۲۴.۵۳ ۲۲.۱۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۶ ۲۴.۰۱ ۲۱.۷۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
مبین۰۱۳ ۲۳.۳۴ ۲۱.۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
شستا۰۰۵ ۲۳.۱۱ ۲۰.۹۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بانک رفاه کارگران (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۶ ۲۳.۱۰ ۲۰.۹۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۱ ۲۳.۰۹ ۲۰.۹۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۷ ۲۲.۸۰ ۲۰.۷۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
البرز۰۲ ۲۲.۴۸ ۲۰.۴۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
شستا۰۰۱ ۲۱.۵۰ ۱۹.۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
مگچسا۱۰۴ ۱۹.۷۷ ۱۸.۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵۰.۰٪) ، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (۵۰.۰٪)
صایپا۲۰۳ ۱۹.۴۳ ۱۷.۸۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ بانک ملی (۱۰۰.۰٪)
صایپا۹۹۸ ۱۹.۲۹ ۱۷.۷۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ بانک تجارت (۴۰.۰٪) ، بانک دی (۳۶.۰٪) ، بانک توسعه تعاون (۲۴.۰٪)
رایان۹۱۱ ۱۹.۲۹ ۱۷.۷۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک خاورمیانه (۱۰۰.۰٪)
اروند۱۰ ۱۹.۲۱ ۱۷.۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
اروند۱۱ ۱۹.۲۱ ۱۷.۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
شلرد۰۲ ۱۸.۸۱ ۱۷.۳۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ بانک اقتصاد نوین (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۵ ۱۸.۵۳ ۱۷.۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
صینا۲۰۵ ۱۸.۳۵ ۱۶.۹۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۴ ۱۸.۲۵ ۱۶.۸۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
کرمان۰۰ ۱۸.۱۲ ۱۶.۷۷ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
ماهان۰۱ ۱۷.۹۴ ۱۶.۶۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۲ ۱۷.۵۳ ۱۶.۲۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
حکمت۰۱ ۱۷.۵۱ ۱۶.۲۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ بانک حکمت ایرانیان (۱۰۰.۰٪)
صگل۱۴۱۱ ۱۷.۳۱ ۱۶.۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
صخود۰۰۰۴ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ بانک سپه (۱۰۰.۰٪)
صایپا۱۱۲ ۱۶.۹۷ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
نوریل۰۲ ۱۶.۹۱ ۱۵.۷۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
صایپا۰۱۲ ۱۶.۹۰ ۱۵.۷۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
صخود۰۰۱۲ ۱۵.۴۸ ۱۴.۴۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۵ ۷.۰۴ ۶.۸۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۸ ۱.۲۰ ۱.۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
صایپا۱۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)