اوراق بدهی شرکتی

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


اوراق تامین مالی منتشر شده توسط بخش خصوصی

فهرست اوراق بدهی شرکتی

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی شرکتی

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
صمسکن۹۱۲ ۱۱۷.۷۰ ۸۰.۳۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
صایپا۲۰۳ ۲۶.۰۵ ۲۳.۳۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ بانک ملی (۱۰۰.۰٪)
صایپا۰۱۲ ۲۶.۰۰ ۲۳.۳۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
اروند۱۱ ۲۵.۸۰ ۲۳.۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
اروند۱۰ ۲۵.۰۳ ۲۲.۵۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
مبین۰۱۴ ۲۴.۲۴ ۲۱.۹۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۲ ۲۳.۹۵ ۲۱.۶۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۶ ۲۳.۴۹ ۲۱.۲۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
مبین۰۱۱ ۲۳.۴۹ ۲۱.۲۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
قرن۹۹ ۲۳.۱۱ ۲۰.۹۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۴ ۲۳.۰۱ ۲۰.۸۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
صخود۰۰۱۲ ۲۲.۹۲ ۲۰.۸۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۱ ۲۲.۸۸ ۲۰.۷۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
مبین۰۱۳ ۲۲.۷۵ ۲۰.۶۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
البرز۰۲ ۲۲.۷۳ ۲۰.۶۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
رایان۹۱۱ ۲۲.۷۱ ۲۰.۶۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک خاورمیانه (۱۰۰.۰٪)
شستا۰۰۵ ۲۲.۶۹ ۲۰.۶۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بانک رفاه کارگران (۱۰۰.۰٪)
صگل۴۱۱ ۲۲.۴۷ ۲۰.۴۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
صایتل۹۰۲ ۲۲.۴۲ ۲۰.۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۷ ۲۱.۹۱ ۱۹.۹۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۳ ۲۱.۷۰ ۱۹.۸۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
صگل۱۴۱۱ ۲۰.۹۸ ۱۹.۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۶ ۲۰.۹۴ ۱۹.۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
حریل۰۲ ۲۰.۳۸ ۱۸.۷۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۹ ۱۹.۹۰ ۱۸.۲۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
شستا۰۰۱ ۱۹.۸۹ ۱۸.۲۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
مگچسا۱۰۴ ۱۹.۵۴ ۱۷.۹۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵۰.۰٪) ، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (۵۰.۰٪)
صایپا۹۹۸ ۱۹.۲۷ ۱۷.۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ بانک تجارت (۴۰.۰٪) ، بانک دی (۳۶.۰٪) ، بانک توسعه تعاون (۲۴.۰٪)
صایپا۱۰۴ ۱۹.۲۴ ۱۷.۷۳ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
صایپا۱۴۳ ۱۹.۲۱ ۱۷.۷۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
کرمان۰۰ ۱۷.۹۹ ۱۶.۶۶ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
حکمت۰۱ ۱۷.۵۸ ۱۶.۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ بانک حکمت ایرانیان (۱۰۰.۰٪)
صایپا۴۱۲ ۱۷.۴۵ ۱۶.۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
صایپا۱۱۲ ۱۶.۹۷ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
نوریل۰۲ ۱۶.۹۷ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
ماهان۰۱ ۱۶.۹۷ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۵ ۱۶.۶۵ ۱۵.۵۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۲ ۱۶.۶۴ ۱۵.۴۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
صفارس۴۱۲ ۱۵.۸۸ ۱۴.۸۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۵ ۷.۳۱ ۷.۰۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۸ ۱.۰۴ ۱.۰۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)